دروازه آسمان

توكل به خدا ، بهره گيري از قرآن ، رسيدن به خدا

ساعت سعد ساعت نحس

بارها شنيديم كه به درك شب جمعه سفارش شده است و اينكه در اين شب دعا بسيار كنيم ..چرا كه در اين شب ساعتي است كه دعا مستجاب مي شود…وهمينطور به دعاي قبل از طلوع و غروب آفتاب بسيار سفارش شده است….براي خود من هم بارها سوال پيش آمده بود كه چرا بعضي ساعات بر بعضي ساعات ديگر مقدم هستند…تا اينكه به جدول زير برخوردم كه بسياري از سوالات مرا پاسخ داد.

کارهاي خاص(چه خوب چه بد) در ساعات و روزهای خاص انجام داده می شود تا اثر آن بیشتر باشد.اين جدول ساعات و روزهای هفته برای انجام همه امور از اهمیت زیادی برخوردار است

اميدوارم كه مورد استفاده شما نيز قرار گيرد

قبل از هرچيز به اين جدول به دقت نگاه كنيد .روزهاي هفته و ساعات آن را نگاه كنيد :

روز ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

24 تا 1

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

1 تا 2

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

2 تا 3

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

3 تا 4

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

4 تا 5

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

5 تا 6

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

6 تا 7

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

7 تا 8

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

8 تا 9

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

9 تا 10

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

10 تا 11

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

11 تا 12

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

12 تا 13

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

13 تا 14

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

14 تا 15

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

15 تا 16

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

16 تا 17

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

17 تا 18

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

18 تا 19

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

19 تا 20

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

20 تا 21

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

21 تا 22

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

22 تا 23

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

23 تا 24

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

زحل : نحس اکبر است ، یعنی شدت نحسی آن به حدی می باشد که کارهایی از روی فتنه و شر و فساد و دشمنی در آن اثر و ثمر بیشتری دارد تا ساعات دیگر.

مریخ : نحس اصغر

مشتری و شمس : سعد اکبر، کارهایی از قبیل دوستی ، ازدواج ،نقل مکان و... در روزها و آن ساعات انتخاب می گردد.

زهره : سعد

قمر و عطارد تابع هستند...یعنی اگر با سعد نشینند سعد هستند و اگر با نحس نشینند ، نحس می باشند.

آموختن کاربرد تقویم نجومی نیز در این مبحث توصیه می شود.برای مثال هنگامی که ماه در منزل عقرب می باشد هیچ کاری نباید انجام گیرد زیرا نتیجه منفی می دهد و نحوست ماه را باید در نظر داشت.

ان شاء الله در فرصتي مناسب بيشتر در اين مورد بحث مي كنم...

از آنجا که منازل قمر نیز مانند حروف الفبا 28 گانه است ارتباط خاص آن را به همراه با واژه هایی از قبیل مقارنه ، مقابله ، تثلیث ، تسدیس ، احتراق و دیگر مفاهیم نجومی در بخشی جداگانه بررسی خواهیم نمود.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۷/۰۹/۱۶ساعت 23:37  توسط رضا پوركلهر  |